Začíname s Arduinom

Na začiatok si predstavíme plošný spoj asi najrozšírenejšej verzie Arduina, volá sa Diecimila. Na obrázku sú už popísané všetky komponenty, takže len v skratke. Nachádza sa tam samotný mikroprocesor ATMEL ATmega168, ktorý má 16Kb pamäte, zopár LEDiek zobrazujúcich aktivitu a samozrejme vstupy/výstupy.

Arduino Diecimila Komponenty

Úspešne sme si zakúpili svoje prvé Arduino a k tomu, aby sme mu dali život ho potrebujeme naprogramovať. Čo budeme potrebovať:

  • samotné Arduino (Diecimila, Nano, atď.)
  • USB kábel
  • Obslužný program

Program “Arduino 1.0″ si môžte stiahnuť z uvedených linkov:

Arduino 1.0

V menu programu bude ako prvé potrebné vybrať vašu verziu Arduina (Tools -> Board). Po tomto kroku si možme otvoriť vzorový kód pre blikajúcu LEDku (File -> Examples -> 1.Basics -> Blink). Klikneme na upload a na Arduine sa rozbliká LEDka. Toľko na úvod a možme ísť na niečo zložitejšie.

Pridaj komentár