Arduino teplomer s DS18B20

ds18b20 senzor a Arduino

V predchádzajúcom článku sme si predstavili zbernicu 1-wire, po ktorej mnohé zariadenia komunikujú. Dnes si pripojíme snímač teploty DS18B20. V tomto príklade použijeme len jeden snímač, ale pripojiť ich možme hneď niekoľko bez väčších zmien v kóde. Datasheet a popis pinov DS18B20 nájdete tu. V jednoduchosti nám stačí pripojiť pin 1 na ZEM (-), pin 2 na Arduino pin 6, pin 3 na +5V. Ešte je potrebné doplniť 4.7k rezistor medzi pin 2 a 3 snímača.

Ako prvý nasleduje kód, ktorý nám vyhladá všetky 1-wire zariadenia pripojené na zbernici. Následne vypíše ich unikátne adresy, ktoré si poznačíme a použijeme ich v ďalšom kóde ako identifikátor nášho teplotného čidla. Nezabudnite si doplniť knižnice pre 1-wire zbernicu:

// Zdroj: http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-1-wire-address-finder.html

#include <OneWire.h>

OneWire ds(6); // DS18B20 pripojime na pin 6

void setup(void) {
 Serial.begin(9600);
 discoverOneWireDevices();
}

void discoverOneWireDevices(void) {
 byte i;
 byte present = 0;
 byte data[12];
 byte addr[8];

 Serial.print("Hladam 1-Wire zariadenia...\n\r");
 while(ds.search(addr)) {
  Serial.print("\n\rNajdene \'1-Wire\' zariadenia a ich adresa:\n\r");
  for( i = 0; i < 8; i++) {
   Serial.print("0x");
   if (addr[i] < 16) {
    Serial.print('0');
   }
   Serial.print(addr[i], HEX);
   if (i < 7) {
    Serial.print(", ");
   }
  }
  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
    Serial.print("CRC nieje spravne!\n");
    return;
  }
 }
 Serial.print("\n\r\n\rKoniec.\r\n");
 ds.reset_search();
 return;
}

void loop(void) {
 // nothing to see here
}

1-wire hladac adries

Tu už nasleduje samotný kód teplomeru, ktorý vypisuje aktuálnu teplotu na seriálovú konzolu (ako je zobrazené na prvom obrázku).

// Zdroj: http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-1-wire-tutorial.html

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

#define ONE_WIRE_BUS 6

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

DeviceAddress insideThermometer = { 0x28, 0xAA, 0x08, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0xDF };
DeviceAddress outsideThermometer = { 0x28, 0x6B, 0xDF, 0xDF, 0x02, 0x00, 0x00, 0xC0 };
DeviceAddress dogHouseThermometer = { 0x28, 0x59, 0xBE, 0xDF, 0x02, 0x00, 0x00, 0x9F };

void setup(void)
{
 // teplota sa bude zobrazovat na seriovej konzole
 Serial.begin(9600);
 // Start kniznice
 sensors.begin();
 // Nastavenie rozlisenia na 10 bitov
 sensors.setResolution(insideThermometer, 10);
 sensors.setResolution(outsideThermometer, 10);
 sensors.setResolution(dogHouseThermometer, 10);
}

void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
{
 float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
 if (tempC == -127.00) {
  Serial.print("Chyba, senzor neodpoveda");
 } else {
  Serial.print("C: ");
  Serial.print(tempC);
 }
}

void loop(void)
{
 delay(2000);
 Serial.print("Zistujem teplotu...\n\r");
 sensors.requestTemperatures();

 Serial.print("Vnutorna teplota: ");
 printTemperature(insideThermometer);
 Serial.print("\n\r");
 /*Serial.print("vonkajsia: ");
 printTemperature(outsideThermometer);
 Serial.print("\n\r");
 Serial.print("Pivnica: ");
 printTemperature(dogHouseThermometer);
 Serial.print("\n\r\n\r");*/
}

Arduino a 1-Wire protokol

1-wireNa dnes som si pripravil trochu teórie, predtým ako budú pribúdať zapojenia s použitím 1-Wire protokolu (one-wire). Vyvinula ho spoločnosť Dallas, ktorú vlastní firma Maxim. Protokol sa nazýva 1-wire, pretože na komunikáciu mu stačí iba jeden vodič. Typicky pracuje s napätím 2.8V až 6V a využíva CMOS/TTL logiku. Maximálne 0.8V pre logickú “nulu” a minimálne 2.2V pre logickú “jednotku”. Po 1-wire zbernici dokážeme komunikovať len v halfduplex móde, to znamená len vysielať, alebo príjmať v ten istý čas. Pri komunikácii musí byť aspoň jedno zariadenie Master (veliteľ). Každé 1-wire zariadenie má jedinečnú 64-bitovú adresu, ktorú využíva pri identifikácii na 1-wire zbernici. Skladá sa z 8-bitov identifikujúcich typ zariadenia, 48-bitového sériového čísla a nakoniec 8-bitové CRC. Štandardne sa využíva CAT5 kábel (sieťový) na zapájanie 1-wire senzorových sietí. Možnosť zapojenia využíva zvyčajne 3 piny – zem, napájanie a dáta. Ďalšia možnosť je použiť tzv. parazitné zapojenie, pri ktorom sa použijú len dva vodiče – zem a dátový vodič (vstup pre napájanie sa pripojí k zemi). Táto druhá možnosť má však mnoho nevýhod (napr. nižšia spoľahlivosť prenosu dát).

Najznámejšie 1-wire zariadenia:

 • DS18B20 / DS18S20 / DS1822 – Vysoko precízny teplomer schopný merať rozsah teplôt od -55°C do +125°C pri ±0.5°C
  ds18b20
 • iButton – Sú to aj u nás známe dotykové “kľúče”, ktoré používame na vstup do vchodov panelákov a budov. Momentálne je ich v obehu po celom svete až 175 miliónov.
  ibutton 1-wire
 • DS2405 / DS2406 – vstupno výstupné zariadenie ovládané cez 1-wire. Príklad aplikácie môže byť spínacie relé (zapínanie/vypínanie svetla), alebo detekcia zopnutého kontaktu (či je okno otvorené alebo zatvorené).

Nasleduje popis komunikácie na 1-wire zbernici, ktorý sa skladá z troch fáz. Komunikácia vždy začína RESET príkazom a trvá 480 mikrosekúnd.

 1. RESET signál / Synchronizácia [RESET SEQUENCE]
 2. Príkaz pre výber cieľového zariadenia [ROM CMD SEQUENCE]
 3. Špecifický príkaz pre cieľové zariadenie [FUNCTION SEQUENCE]

1-wire signalizácia

V ďalšej časti si už pripojíme dáke to one-wire zariadenie.