Arduino teplomer s DS18B20

ds18b20 senzor a Arduino

V predchádzajúcom článku sme si predstavili zbernicu 1-wire, po ktorej mnohé zariadenia komunikujú. Dnes si pripojíme snímač teploty DS18B20. V tomto príklade použijeme len jeden snímač, ale pripojiť ich možme hneď niekoľko bez väčších zmien v kóde. Datasheet a popis pinov DS18B20 nájdete tu. V jednoduchosti nám stačí pripojiť pin 1 na ZEM (-), pin 2 na Arduino pin 6, pin 3 na +5V. Ešte je potrebné doplniť 4.7k rezistor medzi pin 2 a 3 snímača.

Ako prvý nasleduje kód, ktorý nám vyhladá všetky 1-wire zariadenia pripojené na zbernici. Následne vypíše ich unikátne adresy, ktoré si poznačíme a použijeme ich v ďalšom kóde ako identifikátor nášho teplotného čidla. Nezabudnite si doplniť knižnice pre 1-wire zbernicu:

// Zdroj: http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-1-wire-address-finder.html

#include <OneWire.h>

OneWire ds(6); // DS18B20 pripojime na pin 6

void setup(void) {
 Serial.begin(9600);
 discoverOneWireDevices();
}

void discoverOneWireDevices(void) {
 byte i;
 byte present = 0;
 byte data[12];
 byte addr[8];

 Serial.print("Hladam 1-Wire zariadenia...\n\r");
 while(ds.search(addr)) {
  Serial.print("\n\rNajdene \'1-Wire\' zariadenia a ich adresa:\n\r");
  for( i = 0; i < 8; i++) {
   Serial.print("0x");
   if (addr[i] < 16) {
    Serial.print('0');
   }
   Serial.print(addr[i], HEX);
   if (i < 7) {
    Serial.print(", ");
   }
  }
  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
    Serial.print("CRC nieje spravne!\n");
    return;
  }
 }
 Serial.print("\n\r\n\rKoniec.\r\n");
 ds.reset_search();
 return;
}

void loop(void) {
 // nothing to see here
}

1-wire hladac adries

Tu už nasleduje samotný kód teplomeru, ktorý vypisuje aktuálnu teplotu na seriálovú konzolu (ako je zobrazené na prvom obrázku).

// Zdroj: http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-1-wire-tutorial.html

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

#define ONE_WIRE_BUS 6

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

DeviceAddress insideThermometer = { 0x28, 0xAA, 0x08, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0xDF };
DeviceAddress outsideThermometer = { 0x28, 0x6B, 0xDF, 0xDF, 0x02, 0x00, 0x00, 0xC0 };
DeviceAddress dogHouseThermometer = { 0x28, 0x59, 0xBE, 0xDF, 0x02, 0x00, 0x00, 0x9F };

void setup(void)
{
 // teplota sa bude zobrazovat na seriovej konzole
 Serial.begin(9600);
 // Start kniznice
 sensors.begin();
 // Nastavenie rozlisenia na 10 bitov
 sensors.setResolution(insideThermometer, 10);
 sensors.setResolution(outsideThermometer, 10);
 sensors.setResolution(dogHouseThermometer, 10);
}

void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
{
 float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
 if (tempC == -127.00) {
  Serial.print("Chyba, senzor neodpoveda");
 } else {
  Serial.print("C: ");
  Serial.print(tempC);
 }
}

void loop(void)
{
 delay(2000);
 Serial.print("Zistujem teplotu...\n\r");
 sensors.requestTemperatures();

 Serial.print("Vnutorna teplota: ");
 printTemperature(insideThermometer);
 Serial.print("\n\r");
 /*Serial.print("vonkajsia: ");
 printTemperature(outsideThermometer);
 Serial.print("\n\r");
 Serial.print("Pivnica: ");
 printTemperature(dogHouseThermometer);
 Serial.print("\n\r\n\r");*/
}

Pridaj komentár