Schémy zapojenia a návrh plošných spojov – Fritzing

schema zapojenia LCD HD44780

Každý projekt je vhodné postupne dokumentovať, upravovať a zdokonaľovať, tak je tomu aj pri Arduine. Na začiatok môžeme použiť papier, ten nám však nebude postačovať na dlho. Dnes si predstavíme nástroj, ktorý nám neskutočne urýchli celý proces od prototypu až po hotový výrobok. Za nemecky znejúcim názvom programu sa skrýva univerzita a open-source komunita z Berlína. Musím uznať, že programov na kreslenie schém je veľa a väčšina bude stáť za starým dobrým EAGLEom. Napriek tomu je Fritzing na prvom mieste pri aplikáciách Arduina. Dôvodov je niekoľko:

  • Užívateľský príjemné prostredie
  • Začiatočníci v elektronike ho milujú
  • Preddefinované Arduino vývojové dosky a s tým súvisiace komponenty
  • Kompatibilita s rôznymi operačnými systémami (stiahnite tu)
  • Export plošného spoja jedným kliknutím do PDF so všetkými vrstvami

Fritzing PCB

Fritzing je momentálne vo verzii Beta a každým updatom pribúda kopa funkcií a vylepšení. V najnovšej verzii si priamo z hlavného menu môžete dokonca svoj prototyp plošného spoja objednať “File” -> “Order a PCB”. Ďalšou možnosťou je export návrhu plošného spoja do PDF. Program vyexportuje do nami zvoleného priečinku päť samostatných súborov, v každom sa nachádza jedna vrstva kompletného plošného spoja. Potom je už len na Vás, či si plošný spoj vyrobíte doma, alebo pošlete firme, ktorá ho podľa podkladov vyrobí.

plošný spoj

Pre návrh plošného spoja je k dispozícii aj funkcia “autoroute”, ktorá v podstate urobí všetku robotu za nás. Dôležité je len, aby sme mali schému správne navrhnutú v “Schematic” tabe.

Fritzing schéma

Celkovo je Fritzing výborný nástroj pre začiatočníkov a takisto pokročilých elektrotechnikov, ktorý potrebujú venovať čas vývoju a nie úlohám, ktoré zvládne software za nás. Nezabúdajme, že vývoj programu stále pokračuje, takže môžeme očakávať neustále vylepšenia.

Začíname s Arduinom

Na začiatok si predstavíme plošný spoj asi najrozšírenejšej verzie Arduina, volá sa Diecimila. Na obrázku sú už popísané všetky komponenty, takže len v skratke. Nachádza sa tam samotný mikroprocesor ATMEL ATmega168, ktorý má 16Kb pamäte, zopár LEDiek zobrazujúcich aktivitu a samozrejme vstupy/výstupy.

Arduino Diecimila Komponenty

Úspešne sme si zakúpili svoje prvé Arduino a k tomu, aby sme mu dali život ho potrebujeme naprogramovať. Čo budeme potrebovať:

  • samotné Arduino (Diecimila, Nano, atď.)
  • USB kábel
  • Obslužný program

Program “Arduino 1.0″ si môžte stiahnuť z uvedených linkov:

Arduino 1.0

V menu programu bude ako prvé potrebné vybrať vašu verziu Arduina (Tools -> Board). Po tomto kroku si možme otvoriť vzorový kód pre blikajúcu LEDku (File -> Examples -> 1.Basics -> Blink). Klikneme na upload a na Arduine sa rozbliká LEDka. Toľko na úvod a možme ísť na niečo zložitejšie.